Dotacje na siłownie zewnętrzne i place zabaw dla spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i samorządów – Eplacezabaw

Dotacje na siłownie zewnętrzne i place zabaw dla spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i samorządów

15 grudnia 2017 Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs, tzw. OSA, o którym pisaliśmy kilka tygodni temu. Jest to Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – EDYCJA 2018. W ciągu dwóch lat na realizację programu Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczy kwotę 100 mln zł!

Otwarte Strefy Aktywności OSA to nowy program po raz pierwszy dedykowany w całości rozwojowi małej infrastruktury w Polsce. Celem Programu jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.

W ciągu dwóch lat Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczy na realizację Programu 100 mln zł. W wyniku dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na terenie całego kraju, tylko w ramach tego projektu, może powstać nawet 3 000 ogólnodostępnych obiektów dla całych rodzin.

Dofinansowaniem w ramach Programu mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dwóch wariantach realizacyjnych:

  1. wariant podstawowy:
  • siłownia plenerowa
  • strefa relaksu
  • zagospodarowanie zieleni

2. wariant rozszerzony:

  • siłownia plenerowa
  • strefa relaksu wraz zagospodarowaniem zieleni
  • plac zabaw o charakterze sprawnościowym (minimum trzy urządzenia) z ogrodzeniem

Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 15 stycznia 2018 r. do 15 lutego 2018r. do Ministerstwa na formularzu generowanym przez system elektroniczny AMODIT, dostępny na stronie internetowej MSiT.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie msit.gov.pl

Powered by WordPress