Piękna strefa zabaw dla Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim – Eplacezabaw

Piękna strefa zabaw dla Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

18 stycznia przy budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych otwarta została nowa, atrakcyjna strefa, złożona m.in. z przebudowanego przyszkolnego boiska, siłowni „pod chmurką”, placu do gier podwórkowych i parku sensorycznego. Z obiektów będą mogli korzystać nie tylko uczniowie ZPSWR, ale również – o co starało się miasto – wodzisławianie.

źródło: UM Wodzisław Śląski

Teren przy placówce wpłynie przede wszystkim na poprawę warunków rozwoju aktywności i rehabilitacji ruchowej dzieci z niepełnosprawnościami. Umożliwi także lepszą integrację uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z mieszkańcami. Teren obejmuje:

  • nowe wielofunkcyjne boisko szkolne z bramkami do piłki nożnej, ręcznej, koszykówki i siatkówki oraz z bieżnią i zeskocznią do skoku w dal,
  • plac zabaw z szeregiem urządzeń zabawowych, m.in. z huśtawkami, karuzelą z możliwością wjazdu wózków inwalidzkich czy zestawami zabawowo-sprawnościowymi,
  • siłownia zewnętrzna z wyciągiem górnym, krzesłem do wyciskania, orbitrekiem i biegaczem, a także rowerkiem i podciągiem,
  • strefa rekreacji – park sensoryczny, składająca się z czterech obszarów o różnych kolorach i o różnej szacie roślinnej,
  • specjalna strefa do uprawiania gier podwórkowych (klasy itp.)

Inwestycja to efekt współpracy pomiędzy miastem, powiatem, szkołą, Radą Dzielnicy Stare Miasto, członkami Parafii Ducha Świętego i społecznością lokalną. Wodzisław Śląski wsparł finansowo powiat wodzisławski w realizacji tego zadania. Zostało ono sfinansowane przez powiat, miasto, ale również dzięki pozyskanej dotacji z „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej” Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wartość przedsięwzięcia określono na ok. 1,1 mln zł.

– Decyzja o przekazaniu z budżetu miasta na rzecz powiatu wodzisławskiego kwoty 20 tys. zł przeznaczonej na zagospodarowanie terenu wokół ZPWSR została podjęta przez Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego. Niezmiernie cieszę się, iż wodzisławscy radni postanowili o takim przeznaczeniu tych środków – mówi prezydent miasta Mieczysław Kieca. – Zdaję sobie sprawę, że nowy plac zabaw, jaki powstał w ramach współdziałania miasta i powiatu przy ZPSWR, będzie istotnym miejscem dla  uczniów ZPSWR i mieszkańców dzielnicy. Wiem też, że zależało na jej realizacji członkom Rady Dzielnicy Stare Miasto. To dla mnie ważna inwestycja, która przyczyni się do podniesienia standardu życia mieszkańców w tym rejonie miasta – dodaje.

Powiat wodzisławski zapewnił, że przebudowane boisko, planowana siłownia na wolnym powietrzu, plac do gier podwórkowych oraz strefa rekreacji będą obiektami ogólnodostępnymi. Z nowych obiektów będą mogli korzystać nie tylko uczniowie ZPSWR, ale także okoliczni mieszkańcy miasta. – Kiedy wnioskowałem o przeznaczenie 20 tys. zł na stworzenie nowego placu zabaw, najważniejsze było dla mnie, by to nowe miejsce było ogólnodostępne dla wszystkich wodzisławian, zwłaszcza dla mieszkańców mieszkających blisko obiektu czy dla klubów sportowych. Zależy mi, by poprzez również takie projekty zmieniało się oblicze naszego miasta, by jego przestrzeń stawała się coraz bardziej przyjazna. Wiem, że na placu zabaw zależy wielu osobom zamieszkującym w sąsiedztwie ZPSWR – przekazuje prezydent. – Sądzę, że ta współpraca pomiędzy miastem i powiatem okazała się bardzo perspektywiczna. Jestem pewien, że ten jej przykład przyniesie mnóstwo korzyści wodzisławianom i będzie im służył przez jeszcze wiele lat.

Powered by WordPress