Piękniej na wsi… Rozstrzygnięto polkowicki konkurs powiatowy! – Eplacezabaw

Piękniej na wsi… Rozstrzygnięto polkowicki konkurs powiatowy!

Miejscowości  Parchów, Wysoka, Kłobuczyn i Strogoborzyce są zwycięzcami XVIII Konkursu „Na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego”.

Mieszkańcy Parchowa zagospodarowali duży obszar nieużytków i zbudowali w tym miejscu plac zabaw dla dzieci, ogrodzili i obsadzili roślinnością. Za zajęcie I miejsca mieszkańcy Parchowa otrzymali 4.000 zł. Tuż za nimi, miejsce na podium zajęli mieszkańcy wsi Wysoka z gminy Przemków. Społeczność tej małej miejscowości nie ma świetlicy wiejskiej, więc sami przeprowadzili generalny remont pomieszczenia w filii  biblioteki gminnej, na spotkania okolicznościowe wsi. Dla zdobywcy drugiego miejsca powiat przyznał nagrodę w wysokości 3 500 zł. O pięćset złotych mniej otrzymało sołectwo Kłobuczyn z gminy Gaworzyce, które zajęło III miejsce.

Inicjatywa zgłoszona w ramach konkursu – Kłobuczyn. Foto: Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Kolejne miejsce, czwarte zajęła miejscowość Strogoborzyce, a wyróżniono również: Jędrzychówek, Gaworzyce, Szklarki, Witanowice, Lipin, Żuków, Krępa. Wszystkim laureatom i wyróżnionym władze powiatu przekazały czeki pieniężne na łączną kwotę 45 tys. W sumie do XVIII edycji powiatowego konkursu zgłosiło się 30 sołectw, ale trzy w trakcie konkursu zrezygnowało.

„Otrzymaną nagrodę pieniężną przeznaczają na prace remontowe w swoich miejscowościach w roku następnym” – mówi Kamil Ciupak wicestarosta i Przewodniczący Konkursu i dodaje – „To jest najdłużej organizowany konkurs powiatowy w kraju wspierający społeczność wiejską, a w 2010 r otrzymaliśmy za ten konkurs tytuł “Samorządowy Lider Zarządzania “ – nagroda za przedsiębiorczość jednostek administracji samorządowej– marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i ambasadora Królestwa Norwegii w Polsce.- Ważne jest, że co roku mamy bardzo dużo zgłoszeń od rad sołeckich, że mieszkańcy cały czas organizują się i zgłaszają nowe pomysły do poprawy estetyki ich małych ojczyzn – podkreśla wicestarosta Ciupak.- W dzisiejszych czasach trudno zachęcić mieszkańców do wspólnych działań społecznych”.

Powołany przez radnych I kadencji konkurs jest odzwierciedleniem tym czym jest demokracja lokalna – powiedział Marek Tramś starosta polkowicki. Przy zgłaszaniu swoich propozycji do konkursu mieszkańcy łączą się, porozumiewają, angażują całe rodziny. Nie ma tu sporów politycznych, nie ma konfliktów jest jeden wspólny cel wygrać w konkursie. – Cieszy mnie fakt, że wiele podejmowanych inicjatyw w znaczny sposób zmienia wizerunek naszych wsi. Wyremontowane świetlice, remizy OSP, wybudowane boiska, place zabaw, nie tylko poprawiają na trwałe wizerunek otoczenia, a tym samym powiatu, ale również integrują mieszkańców, za co pragnę podziękować sołtysom Radom Sołeckim i mieszkańcom – dodaje Marek Tramś.

Mieszkańcy sami decydują jakie prace społeczne  wykonają, często za swoje pieniądze lub pozyskane od sponsorów – twierdzi starosta polkowicki. W sumie przez 18 edycji konkursu zgłoszonych zostało prawie 460 inicjatyw, a na nagrody dla laureatów powiat wydał ponad 800 tys.

Powered by WordPress