Place zabaw – Eplacezabaw

Place zabaw

Ukochane miejsce każdego dziecka

Sprawdź kto zbuduje bezpieczny plac zabaw

Trafili Państwo na podstronę serwisu Eplacezabaw.pl poświęconą placom zabaw. W poszczególnych zakładkach znajdują się informacje na temat tego jak zadbać o to aby nasze place zabaw i piaskownice były bezpieczne dla najmłodszych. Umieszczamy tam też wskazówki Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Wskazówki dla rodziców oraz administratorów placów zabaw dla dzieci czy inwestorów zamierzających wybudować place zabaw. Informator dla rodziców zaleca w sytuacji zauważenia na placu zabaw urządzeń zabawowych, które mogą być groźne dla dzieci (na przykład niedostatecznie przytwierdzone do podłoża, uszkodzone, z brakującymi elementami, skorodowane lub ze zniszczonymi uchwytami, nieprawidłową lub niebezpieczną nawierzchnię) poinformowanie w pierwszej kolejności właściciela lub zarządcę terenu. Najczęściej będzie to Miasto (gmina) spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa czy właściciel ośrodka wypoczynkowego, hotelu. Każdy rodzic w wysokiej mierze dba o bezpieczeństwo swoich dzieci. Jest w stanie uczynić wszystko, aby tylko były one chronione przed wszelkimi możliwymi niebezpieczeństwami. To od nas zależy czy nasze dzieci będą  Dzieci bawiące się na placu zabaw na osiedlu czy przy przedszkolu lub szkole, powinny mieć zapewnione bezpieczeństwo, jednakże rodzice mają nikły wpływ na jakość wykonania takich miejsc. Jeśli są to stare huśtawki i bujaki, istnieje pewne prawdopodobieństwo tego, że nie posiadają one niezbędnych certyfikatów i mogą stanowić realne zagrożenie dla naszych dzieci. Warto wtedy, w ramach społecznej kontroli spytać zarządcę placu zabaw o odpowiednie dokumenty i certyfikaty. Plac zabaw dla dziecka powinien być miejscem, w którym nie będzie wypadków spowodowanych złym stanem technicznym urządzeń czy ich niewłaściwym rozmieszczeniem. Nie należy zapominać, że odpowiedzialność za właściwe korzystanie z placu zabaw przez najmłodszych ponoszą też ich opiekunowie i rodzice.  Bezpieczne place zabaw i bezpieczne piaskownice powinny być priorytetem wszystkich.

3 wersja na www

Jaki place zabaw dla najmłodszych? fot. Comes

Certyfikowane place zabaw

Place zabaw przeznaczone dla najmłodszych użytkowników powinny spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, wszystkie placówki oświatowe muszą kupować urządzenia posiadające odpowiednie certyfikaty bądź atesty. Muszą one również posiadać niezbędne certyfikaty na wszystkie elementy zabawowe. Takie zaświadczenia wydają jednostki akredytowane przy Polskim Centrum Akredytacji (ich adresy znajdą Państwo w katalogu branżowym w zakładce certyfikacja wyposażenia placów zabaw). Wszystkie materiały wykorzystywane do produkcji zabawek i urządzeń dla dzieci, tworzących wyposażenie placu zabaw, muszą być przebadane i posiadać wymagane atesty. Powinny być one dopuszczone do stosowania na urządzeniach zabawowych.

Nie tylko sam zakup sprzętów ma znaczenie dla bezpieczeństwa ich najmłodszych użytkowników, ale również właściwa ich konserwacja i pielęgnacja. Gdyby wszystkie urzędy gmin, spółdzielnie mieszkaniowe i inne podmioty, w których gestii leżą place zabaw, na bieżąco weryfikowały i konserwowały place zabaw były one w pełni bezpieczne dla naszych dzieci. Niestety, nadal nie mamy do czynienia z taką optymalną sytuacją.

Znak Zgodności z Polską Normą

W serwisie eplacezabaw.pl wszyscy zainteresowani mogą znaleźć kontakt do firm oferujące bezpieczne urządzenia i elementy konstrukcyjne placów zabaw dla dzieci. Kupując je zadbać powinniśmy o to, aby posiadały oznaczenia Znaku Zgodności z Polską Normą. Umieszczenie znaku PN na urządzeniach z placu zabaw świadczy o tym, że wyrób spełnia wszystkie wymagania, jakie zostały przewidziane w normie dla producentów placów zabaw, skateparków i ich wyposażenia. Znak PN informuje, że elementy wyposażenia placów zabaw dla dzieci są bezpieczne, a ich jakość spełnia wymagania zawarte w Polskich Normach, czyli jest zgodna z aktualnym i sprawdzonym poziomem techniki oraz uznanymi regułami technicznymi.

Fundusze na place zabaw

Czasem aby wybudować wymarzony dla naszych dzieci plac zabaw brakuje środków. Na całe szczęście mamy obecnie dostępnych wiele możliwości i instrumentów finansowych dzięki którym można wybudować plac zabaw. Piszemy o nich tutaj Fundusze na place zabaw

Powered by WordPress