Siemianowice stawiają na boiska i place zabaw – Eplacezabaw

Siemianowice stawiają na boiska i place zabaw

Jak informuje UM Siemianowice  w siemianowickim Urzędzie Miasta, podpisano umowę na budowę i modernizację kilku placów zabaw na terenie miasta. Kolejne inwestycje są już w przygotowaniu.

Miasto zrealizuje inwestycje w następujących miejscach:

Rejon ulicy Akacjowej

Obszar placu zabaw zajmie około 300 m2. Na wskazanym terenie wykonana będzie bezpieczna nawierzchnia, trawnik i chodnik, zostaną zamontowane elementy małej architektury: tj. ławki, kosze, a także ogrodzenie. Plac zabaw wyposażony zostanie w urządzenia zabawowe m.in.: huśtawkę bocianie gniazdo, huśtawkę wahadłową – siedziska typu maluch i deseczka, piaskownicę, zestaw zabawowy (ze zjeżdżalnią, czterema wieżami, przejściami tunelowymi lub pomostami linowymi, liczydłem), huśtawkę wagową, stożek obrotowy i karuzelę.

Rejon ulicy Szeflera

Obszar placu wyniesie około 400 m2 . Prace budowlane obejmą wykonanie bezpiecznej nawierzchni, trawnika, chodnika, montaż elementów małej architektury: tj. ławki, kosze, a także ogrodzenia. Na placu zabaw zamontowany będzie zestaw zabawowy (m. in. ze zjeżdżalniami, wieżami, drabinkami, ścianką wspinaczkową, pomostami), huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka wagowa, karuzela, piaskownica, sprężynowiec i stożek obrotowy.

W 2016 w Siemianowicach otwarto plac zabaw na Pszczelniku - fot . Wojciech Mateusiak UM Siemianowice

W 2016 w Siemianowicach otwarto plac zabaw na Pszczelniku – fot . Wojciech Mateusiak UM Siemianowice

Rejon ulicy Krupanka

Minimalny obszar placu zabaw wyniesie około 300 m2. Prace budowlane obejmą wykonanie bezpiecznej nawierzchni, trawnika, chodnika, montaż elementów małej architektury: tj. ławki, kosze, a także ogrodzenia. Na terenie placu zabaw zostaną posadowione urządzenia zabawowe tj. zestaw zabawowy, huśtawka podwójna, piaskownica, sprężynowiec i karuzela. Ta inwestycja będzie realizowana w ramach budżetu obywatelskiego to pomysł autorstwa Pani Moniki Więcek.

Rejon ulicy Jagiełły 37-39

Obszar placu zabaw zajmie około 200 m2. Zakres budowy obejmie wykonanie bezpiecznej nawierzchni, trawnika, chodnika, montaż elementów małej architektury: tj. ławki, kosze, a także ogrodzenia. Na placu zabaw zamontowany zostanie: zestaw zabawowy, huśtawka podwójna i piaskownica.

Inwestycja będzie realizowana w ramach budżetu obywatelskiego. Pomysł autorstwa Moniki Szydło.

Modernizacja nawierzchni placu zabaw na Tuwimie – ulica Wierzbowa

Powierzchnia placu zabaw wynosi 400 m2. W ramach robót modernizacyjnych przewidziano budowę bezpiecznej nawierzchni gumowej oraz trawiastej.

Ponadto, jeszcze w tym roku Miasto planuje budowę dwóch integracyjnych placów zabaw. Place mają powstać na terenie placówek oświatowych: Zespołu Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich oraz Przedszkola nr 19 na ul. Grabowej. Wszystkie urządzenia posadowione na integracyjnych placach zabaw będą przeznaczone dla dzieci w wieku odpowiadającym placówce oświatowej, przy której powstaną (6-16 lat – na terenie Zespołu Szkół Integracyjnych; 3-7 lat – na terenie Przedszkola nr 19). Planuje się tak dobrać urządzenia zabawowe, aby w pełni umożliwiały integracje dzieci sprawnych z ich niepełnosprawnymi rówieśnikami. Wśród urządzeń przewidziano m. in.: zestaw sprawnościowy typu workout ze ścianką wspinaczkową i linarium, huśtawkę typu bocianie gniazdo, huśtawkę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, urządzenia siłowni plenerowej wraz z urządzeniami dla osób niepełnosprawnych. Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem ogłoszenia przetargu na realizację tych dwóch inwestycji.

Budowa boisk i miejsc rekreacji

Jak informuje Urząd Miasta, pod koniec marca zostały podpisane kolejne umowy, tym razem, na wykonanie trzech boisk wielofunkcyjnych oraz budowę strefy rekreacji i wypoczynku na  Bańgowie.

W ramach inwestycji „Przebudowa i budowa boisk wielofunkcyjnych we wskazanych lokalizacjach w Siemianowicach Śląskich”, do końca tegorocznych wakacji możemy spodziewać się:
– przebudowy wielofunkcyjnego boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Myśliwieckiej 6,
– budowy wielofunkcyjnego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul Chopina 4a,
– budowy wielofunkcyjnego boiska środowiskowego przy ulicy Wyzwolenia (inwestycja będzie realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego – pomysł autorstwa Kariny Siwiec-Magielnickiej).
Prace budowlane na boiskach przyszkolnych, obejmą wykonanie boiska wielofunkcyjnego (do piłki ręcznej, mini piłki nożnej, siatkówki i koszykówki), a także bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal – o nawierzchniach poliuretanowych. Zaś w ramach budowy przy ulicy Wyzwolenia, powstanie boisko środowiskowe do mini piłki nożnej i koszykówki również o nawierzchni poliuretanowej. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec sierpnia 2018 r.
Dodatkowo, w najbliższej przyszłości rozpocznie się budowa strefy rekreacji i wypoczynku na Bańgowie przy ul. M.Curie-Skłodowskiej. W zakresie tejże inwestycji m. in. powstanie chodnik, trawniki, zostaną wykonane nasadzenia. Wśród elementów małej architektury zaplanowano montaż: ławek parkowych, koszy na śmieci, stojaków na rowery, stołów do gry w szachy, stołu do gry w piłkarzyki, stołu do gry w tenisa stołowego, leżaków betonowych, huśtawek ogrodowych i hamaków ogrodowych wraz ze słupami mocującymi.

Zredagowano na podstawie informacji UM Siemianowic, opracowanych przez Panią  Dagmarę Brudek-Schulz
Powered by WordPress