W Lublinie już niedługo otwarcie pierwszego w Polsce Rezerwatu Dzikich Dzieci – Eplacezabaw

W Lublinie już niedługo otwarcie pierwszego w Polsce Rezerwatu Dzikich Dzieci

Już 6 sierpnia Centrum Kultury otwiera pierwszy w Polsce Rezerwat Dzikich Dzieci – przestrzeń swobodnych i nieskrępowanych zabaw. To wydzielony obszar ochrony środowiska zabawy dziecięcej. Idea Rezerwatu czerpie z definicji zabawy jako swobodnych działań dzieci. Dorośli zakładają Rezerwat, ale to dzieci go kształtują – zgodnie z zasadami Pajdokracji.

Mapa Pejdokracji, fot: UM Lublin

Mapa Pajdokracji, fot: UM Lublin

O tym w co i na jakich zasadach bawią się dzieci w Rezerwacie, decydują one same.Przestrzeń przy ul. Dolnej Panny Marii będzie także miejscem warsztatów, swoją działalność rozpocznie tam Kuchnia błotna, która przez cały lipiec funkcjonowała przy Centrum Kultury.

Przeszkoleni playworkerzy dołożą wszelkich starań, by zabawa przebiegała z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, przy minimalnej ingerencji dorosłych. W obrębie Rezerwatu obowiązuje także Kodeks Honorowy – uczestnicy zabaw są zobowiązani przestrzegać jego założeń.

Wstęp do Rezerwatu jest nieodpłatny, wymaga jednak wypełnienia przez rodziców lub opiekunów Karty Zgłoszenia Dziecka. Ilość miejsc w Rezerwacie jest ograniczona. Dzieci, które chcą korzystać z Rezerwatu mogą to robić za zgodą rodziców potwierdzoną pisemnie w Karcie Zgłoszenia Dziecka.

Rezerwat, fot: Centrum Kultury Lublin

Rezerwat, fot: Centrum Kultury Lublin

 

Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2017.

Powered by WordPress