Zapytaj Eksperta – Eplacezabaw

Zapytaj Eksperta

Obowiązkiem każdego właściciela lub administratora placu zabaw jest zapewnienie maksymalnej ochrony zdrowia i życia jego użytkownikom. Pracownicy jednostek samorządowych i oświatowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz inne osoby zaangażowane w tworzenie miejsc zabaw lub rekreacji często nie wiedzą, jakie warunki powinny być spełnione i co wziąć pod uwagę projektując  czy utrzymując  bezpieczny plac  zabaw.  Portal Eplacezabaw.pl  przy współpracy z jednostką inspekcyjną KEMA, Instytutem Nadzoru Technicznego oraz firmą Comes Sokołowscy daje Państwu możliwość zapytania eksperta o bezpieczeństwo na placach zabaw.
Odpowiedzi na pytania udzielają Pani Katarzyna Jedlińska z COMES Sokołowscy, Pan Przemysław Łukawski z Instytutu Nadzoru Technicznego oraz dyrektor techniczny KEMA Pan Robert Maciejczyk.
Instytut Nadzoru Technicznego Sp. z o.o.- Akredytowana Jednostka Certyfikująca Wyroby oraz świadcząca usługi z zakresu kontroli i odbiorów pomontażowych placów zabaw. INT posiada wykwalifikowaną kadrę, która pełni dodatkowo funkcję członków Komitetu Technicznego w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Członkostwo pozwala na stałe monitorowanie nowo wdrażanych, bądź aktualizowanych norm oraz przepisów prawnych, dotyczących choćby urządzeń na place zabaw czy siłowni zewnętrznych. Eksperci INT dzielą się chętnie wiedzą i doświadczeniem zdobytym w ramach swojej wieloletniej działalności.
Robert Maciejczyk – Dyrektor techniczny KEMA jest niekwestionowanym specjalistą z dziedziny bezpieczeństwa placów zabaw. Bogate doświadczenie zdobyte w trakcie pełnienia funkcji eksperta technicznego w Polskim Centrum Akredytacji oraz dyr. technicznego oraz dyr. ds. jakości w akredytowanej jednostce certyfikującej, pozwala udzielić Państwu rzetelnych i kompletnych odpowiedzi na zadawane pytania.  Dyrektor techniczny KEMA jest pierwszym w Polsce biegłym sądowym w specjalności „budowa placów zabaw, nawierzchnie, wyposażenie placów zabaw, urządzenia zabawowe, sprzęt rekreacyjno-sportowy”.
Katarzyna Jedlińska – architekt krajobrazu w firmie COMES Sokołowscy. Spółka działa od początku lat 80-tych i jest dynamicznie rozwijającym się producentem i dostawcą urządzeń rekreacyjno-sportowych na place zabaw w całej Polsce. Pani Architekt specjalizuje się w projektowaniu terenów rekreacyjnych, takich jak place zabaw, siłownie plenerowe oraz place do street-workout. Odpowie na Państwa pytania z zakresu doboru urządzeń, nawierzchni, małej architektury oraz zagadnień związanych z zielenią na terenach rekreacyjnych i zielenią miejską.
Jeśli jesteś zarządcą placu zabaw masz wątpliwości i pytania w zakresie bezpieczeństwa, napisz do nas!
Redakcja portalu Eplacezabaw.pl

 Zobacz dotychczasowe odpowiedzi i już zadane pytania w dziale zapytaj eksperta


Instytucja/Firma

Twój e-mail:

Temat wiadomości:

Twoja wiadomość:

Powered by WordPress