Bezpieczne piaskownice – Eplacezabaw

Bezpieczne piaskownice

Piaskownica to jedno z ulubionych miejsc dzieci na placu zabaw. Warto więc zadbać o to, aby zarówno konstrukcja jak i piasek były dla dzieci bezpieczne oraz utrzymane w czystości.

Piaskownica może być murowana, plastikowa jak i drewniana, ważne jednak aby spełniała wytyczne norm bezpieczeństwa m.in. w zakresie połączeń, wykończenia urządzenia, braku ostrych krawędzi itp. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, szkoły i placówki oświatowe powinny nabywać wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty. W przypadku, gdy istniejąca piaskownica nie posiada wymaganej dokumentacji, zaleca się przeprowadzić dodatkową inspekcję zakończoną wydaniem certyfikatu lub zakupić nową, certyfikowaną piaskownicę. Choć nie ma takiego obowiązku, warto także w pozostałych miejscach i placach zabaw korzystać z certyfikowanych urządzeń. Zapewni to bezpieczeństwo dzieciom korzystającym z placu zabaw i piaskownicy.

zabawa w piaskownicy i zabawki

Zabawa w piaskownicy fot.Pixabay

Warto zadbać o właściwy stan sanitarny piasku. Przepisy nie określają częstotliwości jego wymiany. Główny Inspektor Sanitarny zaleca wymianę piasku na wiosnę i co najmniej dwukrotnie w sezonie ( Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 05.05.2009 r. GIS-BI-074-68-1/J0/09). Beztroska zabawa dzieci w piaskownicy przy nieprzestrzeganiu podstawowych zasad higieny może być przyczyną zagrożenia zdrowia i skutkować zarażeniem pasożytami jelitowymi powodując zachorowania takie jak toksoplazmoza, toksokaroza, giardioza lub zakażeniem bakteriami (np. Salmonella Sp.). Pomimo edukacji nadal duża liczba psów jest wyprowadzana przez właścicieli na trawniki, parki, skwerki i zanieczyszcza je odchodami.  Zalegający kał jest źródłem zagrożenia dla ludzi. Dlatego, zaleca się ogradzanie placów zabaw i jeśli istnieją takie możliwości przykrywanie piaskownic. Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne regularnie sprawdzają czystość piaskownic i placów zabaw wydając zalecenia dla ich zarządców. W trakcie działań kontrolnych sprawdzany jest ich stan sanitarno-techniczny oraz czystość piasku, który zostanie następnie zbadany pod  kątem zanieczyszczenia bakteriami i jajami pasożytów. Akcja ma również na celu uświadomienie właścicielom i zarządcom nieruchomości jak istotna dla higieny i zdrowia dzieci jest regularna wymiana piasku.

Dopuszczalną frakcję piasku na placu zabaw reguluje norma PN-EN 1176-1 tablica 4. Wielkość ziarna powinna wynosić 0,2 do 2 mm. Piasek nie powinien zawierać cząstek pyłowych i iłowych.

Powered by WordPress