Mała architektura miejska - Eplacezabaw

Mała architektura

Żaden skwer, zieleniec, park czy plac zabaw nie obędzie się bez elementów małej architektury. Ustawa „Prawo budowlane” definiuje jako małą architekturę niewielkie obiekty budowlane a w szczególności:

  1. a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
  2. b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
  3. c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki;

Definicja obiektu małej architektury w prawie budowlanym ma charakter otwarty tzn. wskazane w niej obiekty mają charakter przykładowy. Ustawodawca określił w art. 29 ust. 1 pkt. 22 Prawa budowlanego, że  budowa elementów małej architektury nie wymaga pozwolenia na budowę. Warto jednak pamiętać, że obowiązkiem inwestora stawiającego elementy małej architektury w miejscach publicznych, ogólnodostępnych jest  dokonanie zgłoszenia do właściwego organu (powiat ziemski lub grodzki).  Wśród niezbędnych załączników będą:

– oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

– projekt zagospodarowania działki, na której chcemy posadowić elementy małej architektury, wykonany przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane,

– odpowiednie szkice i rysunki.

Meble miejskie – mała architektura miejska

meble miejskie pixabay

Mała architektura miejska – fot. Pixabay

To właśnie mała architektura tworzy klimat terenów zielonych i miejsc rekreacji. To stylowe ławki, latarnie, kosze czy stojaki rowerowe dodają przysłowiowego sznytu  danemu miejscu. Na stronie eplacezabaw.pl, w katalogu branżowym znajduje się kategoria Mała architektura. Ten dział jest dedykowany producentom i dystrybutorom  elementów małej architektury, które uzupełniają urządzenia zabawowe i sportowe występujące na placach zabaw, obok boisk, w parkach i zieleńcach. W ich ofercie znajdą Państwo:

Ławka

Ławka parkowa

– ławki ułatwiające odpoczynek i umilające czas oczekiwania, wśród propozycji są produkty drewniane, metalowe i betonowe,

Kosz uliczny Pixa

Kosz uliczny

– kosze pozwalające zadbać o czystość i porządek na danym terenie. W ofercie są kosze parkowe, uliczne, do segregacji na psie odchody; wykonane z drewna, metalu i betonu

donice, park, pixa

Donice w parku

– pergole, donice na kwiaty, krzewy i małe drzewa oraz kratownice i osłony dla drzew,

– różnorodne stojaki rowerowe,

– tablice informacyjne, słupki i ogrodzenia.

Zapraszamy do korzystania z oferty firm współpracujących z naszym portalem.

Zobacz Producenci i dystrybutorzy – Mała architektura

zdjęcia: Pixabay

 

Powered by WordPress