Lublinianie pragną nowych miejsc rekreacji, parków i modernizacji placów zabaw – Eplacezabaw

Lublinianie pragną nowych miejsc rekreacji, parków i modernizacji placów zabaw

„Czego potrzebuje Lublin? Raport z badania jakości życia w dzielnicach Lublina” to wynik ankiety przeprowadzonej na zlecenie Urzędu Miasta Lublin podczas głosowania internetowego V edycji Budżetu Obywatelskiego.

Badanie miało na celu określenie jakości życia w poszczególnych dzielnicach i wyznaczenie priorytetowych inwestycji na ich terenie. Ankieta stała się również narzędziem do pozyskania informacji na temat postrzegania przez mieszkańców Lublina Budżetu Obywatelskiego.

Plac Litewski w Lublinie fot. Pixabay

Mieszkańcy dobrze oceniają Lublin. Lublinianie cenią sobie przede wszystkim sprawnie działającą sieć połączeń komunikacyjnych, zarówno w kontekście przemieszczania się samochodem, jak i za pośrednictwem komunikacji miejskiej. Kolejnym aspektem, który wypadł pozytywnie, jest bezpieczeństwo. Lublinianie deklarują bowiem, że czują się w mieście bezpiecznie zarówno za dnia, jak i nocą.

Lublin, zdaniem mieszkańców, jest również miastem dbającym o edukację, a także sport i rekreację. Lublinianie docenili jakość kształcenia w szkołach podstawowych, dostępność miejsc w przedszkolach i żłobkach, liczbę placów zabaw i terenów zielonych. Uznali też, że miasto zapewnia odpowiednie warunki do uprawiania sportów, również w kontekście szeroko rozwiniętej sieci ścieżek rowerowych.

Czego potrzebuje Lublin? Z opinii mieszkańców wynika, że najpilniejszą inwestycją powinno być stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych w niemal wszystkich dzielnicach miasta. Poza tym pojawia się potrzeba przeprowadzenia remontów lub budowy ulic osiedlowych i chodników, które nie tylko wpłyną na estetykę osiedli, ale i bezpieczeństwo oraz komfort mieszkańców. Istotną kwestią jest także nieustanne dbanie o istniejącą już infrastrukturę miejską i rekreacyjną, w tym pielęgnacja zieleni, modernizacja placów zabaw czy zachowanie czystości na ulicach.

Źródło: UM Lublin

Powered by WordPress