Integracja na placach zabaw z Energ(i)ą – Eplacezabaw

Integracja na placach zabaw z Energ(i)ą

Dzieci z niepełnosprawnością ruchową to ciągle dzieci, dla których plac zabaw to miejsce, w którym chcą przebywać wraz z rówieśnikami i aktywnie spędzać czas. Niestety, z uwagi na brak możliwości skorzystania z większości zabawek, są jedynie biernymi obserwatorami dzieci pełnosprawnych. Fundacja Energa postanowiła to zmienić.

Place zabaw są to miejsca w przestrzeni publicznej, często praktycznie niedostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wynika to zarówno z braku odpowiednich nawierzchni umożliwiających przejazd wózkiem, jak i samego wyposażenia w urządzenia zabawowe, które nie uwzględniają w wystarczający sposób potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Obecny model rehabilitacji oparty jest o Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Jednym z elementów klasyfikacji jest umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu codziennym – wyjaśnia Anna Reńska, Fizjoterapeuta OWI w Gdańsku. – Dlatego tak ważne jest dostosowanie m. in. placów zabaw dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. Ma to wymierny wpływ na proces fizjoterapii. Umożliwia dzieciom wykorzystanie nowych, wypracowanych funkcji oraz przełożenie ich na potrzebę zabawy i uczestniczenia w życiu społecznym. Dostosowanie placów zabaw dla dzieci niepełnosprawnych pozwoli na kontakty z rówieśnikami, niezależność w zabawie a przede wszystkim poprawi samopoczucie i da energię do dalszej pracy zbudowanej na silnej motywacji – podkreśla.

Problem ten dostrzegła również Fundacja Energa, która skupiła się w roku 2017 na działaniach pod szyldem „Łamiemy bariery”. Jednym z programów w ramach tego tematu jest „Integracja na placach zabaw”. Partnerem projektu jest firma TERMA Sp. z o.o., producent urządzeń do rehabilitacji i na integracyjne place zabaw, producent huśtawki integracyjnej dającej możliwość zabawy dwóch osób jednocześnie (pełnosprawnej i osoby na wózku inwalidzkim).

W ramach walki o poprawienie dostępności miejsc rekreacji, w roku 2017 Fundacja Energa postanowiła przekazać sześć huśtawek integracyjnych placówkom wspierającym osoby z niepełnosprawnościami. Dwie z nich zostały już zamontowane.

Wspólna zabawa to również rozwijanie empatii dzieci pełnosprawnych, które bawiąc się z osobami na wózku uczą się odpowiedzialności za komfort drugiej osoby.

– Jedną z przesłanek do wdrożenia programu była opowieść osoby, która zwróciła się z prośbą do Fundacji. Przedstawiła ona wzruszający opis placu zabaw w pewnym niedużym mieście, na który codziennie przyjeżdża na wózku dziewczynka. Jest tam i patrzy tylko, jak inne dzieci korzystają z urządzeń dających im rozrywkę. Zdecydowaliśmy się zmienić tę sytuację – informuje Halina Lewkowska, wiceprezes Fundacji Energa.

Urządzenia na integracyjne place zabaw muszą uwzględniać różne możliwości ruchowe osób na wózkach. Są użytkownicy, którzy są w stanie samodzielnie je obsłużyć, inni potrzebują pomocy, a kolejni w ogóle nie są w stanie skorzystać z urządzenia i wymagają pełnej obsługi oraz asysty opiekuna lub rodzica. Jednocześnie, urządzenia nie powinny wykluczać możliwości użytkowania przez osoby pełnosprawne, które obecnie nie mogą skorzystać z np. huśtawek dla osób na wózkach i tym samym z takiej zabawy są wyłączone.

Podpis: Sylwia Feliks, kierownik administracyjno-gospodarczy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Gdańsku przy świeżo zamontowanej huśtawce integracyjnej TERMA, przekazanej przez Fundację.

Wspólna zabawa to również rozwijanie empatii dzieci pełnosprawnych, które bawiąc się z osobami na wózku uczą się odpowiedzialności za komfort drugiej osoby.

Dla żadnego dziecka, nawet chorego, nie jest przyjemnością siedzieć w wózku i patrzeć jak inne dzieci się bawią – przekonuje Mama Aleksa, prowadząca blog wspierający rehabilitację syna „Waleczny Aleks” (http://walecznyaleks.blogspot.com/2015/01/hustawka-integracyjna.html).

Adamska Izabela, Menedżer – Lider Zespołu, TERMA Sp. z o.o.

Powered by WordPress