Poznań – dzięki mieszkańcom powstaną nowe miejsca sportu i rekreacji. – Eplacezabaw

Poznań – dzięki mieszkańcom powstaną nowe miejsca sportu i rekreacji.

W Poznaniu rozstrzygnięto kolejną edycję budżetu obywatelskiego. Dzięki głosom mieszkańców powstaną nowe place zabaw, siłownie zewnętrzne i boiska sportowe.

O pieniądze z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok rywalizowało 47 propozycji ogólnomiejskich i 113 rejonowych. Do podziału było 18 milionów złotych (6 mln zł na projekty ogólnomiejskie a 12 mln zł na rejonowe).  W głosowaniu wzięło udział 45 tysięcy mieszkańców Poznania. Przybliżamy zwycięskie projekty, dzięki którym powstaną nowe miejsca sportu i rekreacji.

Projekt ogólnomiejski

Choć w ramach trzech wybranych projektów ogólnomiejskich nie ma projektu inwestycyjnego, to warto wspomnieć o projekcie „Trener osiedlowy i trener senioralny”.  To przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie całego Miasta. Dzięki przyznanym środkom (1 695 000 zł ) na 30 obiektach sportowych i w innych lokalizacjach przewidzianych dla seniorów czy przedszkolaków zostaną zorganizowane zajęcia sportowe. Co ważne projekt będzie realizowany przez cały nadchodzący rok.

Rekreacja na Strzeszynie

Projekt ten ma na celu rewitalizację terenu rekreacyjno-sportowego położonego miedzy ulicami Owidiusza a Horacego m.in. poprzez następujące działania :

– wymiana zużytych i zakup nowych elementów placu zabaw,

–  zakup i montaż zespołu elementów aktywności typu street workout,

–  niwelacja terenu po boiskach i stworzenie eko-sfery relaksu wraz z elementami aktywności seniora np. stoliki do szachów, rzutnia do buli itp.

Cały obiekt ma zostać oświetlony.  Przewidziany koszt inwestycji to 253 tys. zł.

Centrum sportowo-rekreacyjne na Wichrowym Wzgórzu

Projekt zakłada m.in. rozbudowę istniejącego już linarium fot. archiwum eplacezabaw.pl

Przedsięwzięcie stanowi kontynuację programu budowy „Centrum sportowo-rekreacyjnego na Wichrowym Wzgórzu”. Minipark linowy „Małpi Gaj” na Wichrowym Wzgórzu jest jedynym tego rodzaju obiektem w Poznaniu i Wielkopolsce – jest otwarty, bezpłatny i ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców oraz objęty całodobowym monitoringiem wizyjnym. O trafności tej inwestycji świadczy przede wszystkim niekończąca się radość wśród dzieci widoczna każdego dnia na obiekcie. Do chwili obecnej zostały już postawione trzy wieże typu „linarium”: DEIMOS (5 metrów wysokości, 8 metrów szerokości), TRITON (8 metrów wysokości, 10 metrów szerokości) i TITAN (6 metrów wysokości, 9 metrów szerokości) – połączone wiszącymi mostkami. Projekt zakłada wykonanie następujących prac: postawienie czwartej wieży w miniparku (9,6 metrów wysokości, 5,6 metrów szerokości) wyposażonej w ślizgi (zjeżdżalnie) i elementy wspinaczkowe. Wieża będzie połączona wiszącymi mostkami z pozostałymi wieżami.  Częścią projektu jest również budowa oświetlenia boiska piłkarskiego. Planowany koszt tych inwestycji to 498 tys. zł.

 

Świerczewskie centrum sportu i rekreacji

Propozycją projektu jest budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30 m × 62 m ze sztuczną nawierzchnią, ogrodzenia boiska, utworzenie powierzchni utwardzonej doprowadzającej do boiska. Obecnie w tym miejscu znajduje się boisko do piłki nożnej z naturalną nawierzchnią trawiastą. Jak napisali pomysłodawcy  boisko ma nierówną powierzchnię murawy, przez co bardzo trudno na nim się gra. Ponadto jest ono bardzo duże (odległość między bramkami 90 m), dlatego jest niefunkcjonalne i bardzo rzadko wykorzystywane. Obok głównego boiska zostały przez mieszkańców wkopane dwie mniejsze bramki w bliższej odległości i są one wykorzystywane zdecydowanie częściej. Przewidziany koszt inwestycji to  500 tys. zł.

Sensoryczne place zabaw Kwiatowego, Junikowa, Ławicy, Górczyna

W ramach projektu powstanie ścieżka sensoryczna z odcinkami wyłożonymi różnymi strukturami (np. kostka brukowa, guma/poliuretan, drewno, kamienie, piasek, płyty ażurowe, sztuczna trawa itp.). Dla uzyskania efektu edukacyjnego dla dzieci w różnym wieku każdy odcinek ścieżki będzie posiadał swój specyficzny kolor nawierzchni oraz fakturowe oznaczenie numerem oraz symbolem. Przykładowo: zielony odcinek z nawierzchni poliuretanowej może posiadać oznaczenie z symbolem drzewka i cyfrą (1).  W kierunku ścieżki prowadzić będzie ciąg pieszy z ławkami). Zwieńczeniem ciągu pieszego będzie plac zabaw z sensorycznymi urządzeniami wspomagającymi motorykę oraz poznawanie kolorów, kształtów i dźwięków (np. koło optyczne, peryskop, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, trampoliny ziemne, bujaki). Częścią placu zabaw będzie także slalom z drewnianych bali i pniaków oraz labirynt z tablicami sensorycznymi (np. auto, kredowa, recykling, zegar, suwak itp.). Dorośli będą mogli skorzystać ze stołów do gry w szachy/warcaby, rodzinnych stołów piknikowych oraz z tablic do gier integracyjnych. Wokół powstanie przyjazny teren zielony z trawnikami, drzewami i krzewami. Powyższy zakres projektu jest planowany na Osiedlu Kwiatowym w okolicy Junikowa.

Integralną częścią projektu jest stworzenie na Ławicy zielonego skweru kreatywnego z sensorycznym placem zabaw. Powstanie tu ścieżka sensoryczna, urządzenie wspierające naukę zmysłów (np. koło optyczne), tablice edukacyjne (np. suwakowa, kredowa), zjeżdżalnia, bujak i piaskownica integracyjna. Dla dorosłych zaplanowano rewelacyjną ławkę solarną z WiFi i ładowarkami do urządzeń mobilnych, ławkę obywatelską z siedziskami naprzeciw siebie oraz stoły piknikowe, służące także do gry w szachy/warcaby.

Projekt zakłada także zakup wyposażenia dla potrzeb Przedszkola nr 7 na Górczynie przy ul. Mikołowskiej. Przedszkole otrzyma kreatywne urządzenia, które mogą być wykorzystywane m.in. podczas zabaw na wolnym powietrzu tj. zestaw pomocy sensorycznych (piłki, dzwoneczki, dysk do balansowania), mobilne urządzenia sensoryczne, tablica multimedialna.

Projekt będzie wartościowym wsparciem dla dzieci w zmysłowym poznawaniu świata a dzięki zastosowaniu fakturowych tabliczek i opisu w alfabecie Braille’a zapewniona zostanie dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Całość inwestycji ma kosztować 375 tys. zł.

Radosny sport

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni do gier sportowych na bazie istniejącego boiska przy Szkole Podstawowej nr 58. Pomysłodawcy planują powiększenie i wymianę zużytej nawierzchni ze sztuczną trawą na obszarze 1060 m2. Ponadto zostanie postawione nowe ogrodzenie z siatkami ochronnymi, zamontowane lampy oświetleniowe oraz monitoring. Boisko zostanie wyposażone w bramki, kosze i słupki do gry w piłkę siatkową. Za boiskiem ma powstać miejsce wypoczynkowe z ławeczkami i stolikami, usytuowane w cieniu istniejących drzew. Koszt projektu to 220 tys. zł.

Plac zabaw na Kwiatowym- biegiem, marsz!

Jak piszą pomysłodawcy celem projektu jest zapewnienie dzieciom właściwego zapotrzebowania na ruch, trening umiejętności społecznych i stymulację ich zmysłów. Plac zabaw dla wielu dzieci z osiedla Kwiatowego jest jedynym miejscem, gdzie mogą bawić się na świeżym powietrzu – a tym samym oderwać się od telewizora i telefonu. W ramach projektu kosztującego 236 tys. zł ma powstać plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią.

 

Plac zabaw i boisko -zmodernizujemy wszystko!

Przedsięwzięcie zakłada oświetlenie boiska wielofunkcyjnego i modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 64 w Poznaniu i uczynienie tych obiektów ogólnodostępnymi. Zmodernizowane w bieżącym roku szkolnym boisko ze sztuczną nawierzchnią wymaga budowy oświetlenia, a plac zabaw – wymiany urządzeń zabawowych, które są już bardzo zniszczone. Planowany koszt tych inwestycji to 100 tys. zł.

Źródło: PBO 2018, Miasto Poznań

Opracował:

REM

 

Powered by WordPress